Over Energieke Buurtschappen

Huidige bestuursleden

Benny Reesink

Benny Reesink

Voorzitter

Nardy Bollen

Nardy Bollen

secretaris

Ilona Samberg

Ilona Samberg

penningmeester

Dick te Voortwis

Dick te Voortwis

Algemeen bestuurslid

Wat doet CEB

Coöperatie Energieke Buurtschappen werkt samen met Agem bij het realiseren van projecten. Agem bezit namelijk de kennis en ervaring om collectieve energieprojecten succesvol op te tuigen. Begin 2020 zijn wij als coöperatie lid geworden van de Coöperatieve Agem. Naast professionele begeleiding bij de realisatie van energieprojecten, kun je via Streekenergie door Agem ook échte Achterhoekse energie (bijvoorbeeld zonnestroom van onze daken) afnemen bij Energie VanOns.

De overstap op energie via Streekenergie door Agem bij Energie VanOns kun je gemakkelijk en snel regelen via deze pagina.

Agem’s missie en doelstelling: 

De Achterhoek energie­neu­traal om de regio te ver­ster­ken, dat is de missie. Onze doel­stelling: in 2030 produ­ceren we in de Achter­hoek lo­kaal even­veel duur­zame ener­gie als we ver­brui­ken. Daar­om leg­gen we de bij alles wat we doen de fo­cus op de drie pij­lers vol­gens ons prin­cipe: ener­gie besparen en opwekken en het efficiënt benutten van duurzame Achterhoekse energie.

Meer informatie over Agem vind je via www.agem.nl

Over energieke Buurtschappen

Op donder­­dag 14 decem­­ber 2017 is Coöpe­­ra­tie Ener­­gie­ke Buurt­­schap­pen U.A. offi­­cieel op­­ge­­richt bij Hobbe­­link en Bui­­tink No­ta­rissen in Winters­­wijk.

Initiatiefnemers HEC

Bennie Reesink, Dirk Sellink †, Joop te Dolle, Evert de Roos, Henny Hesselink, Wim de Graaf, Raymond Meekes †, Willem te Voortwis

Documentatie/downloads:

Documentatie over Coöperatie Energieke Buurtschappen U.A. en haar projecten:

Bekijk en download hier de statuten van de coöperatie:

Bekijk en download hier de Documentatie SCE-regeling:

Doe mee!

Schrijf je vrijblijvend in.