Nieuwsbrief voorjaar 2023

mei 7, 2023 | Nieuws

Beste leden, 

Anode 

Als Coöperatie ontvingen wij recent dit bericht van Agem over de afhandeling van het faillissement van Anode. 

‘Wij zijn nog altijd aan het zoeken naar een oplossing voor de verrekening van energiebelasting over 2021 voor jullie leden die energie hebben afgenomen via Agem bij Anode. Helaas ziet het er niet naar uit dat er een oplossing gevonden gaat worden. 

In deze mail een korte update wat betreft de laatste wegen die wij hebben proberen te bewandelen op zoek naar een oplossing. 

Na gesprekken met de Belastingdienst en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, die vervolgens met het Ministerie van Financiën in overleg is gegaan, bleek al snel dat alle betrokken juristen de verrekening toekennen aan de failliete boedel van Anode. De energieleverancier Anode Energie is namelijk de belastingplichtige, juridisch gezien, en ook de enige partij die volgens de Regeling Verlaagd Tarief de verrekening kan toepassen. 

Dit is niets nieuws, dat wisten wij ook, alleen zou verrekening door Anode betekenen dat het merendeel van de leden de verrekening van energiebelasting nooit op hun rekening zou krijgen. Deze zal naar verwachting verdwijnen in de failliete boedel van Anode. Daarbij zou Anode er ook nog eens profijt van kunnen hebben doordat er door de verrekening van energiebelasting een lagere schuld bij de Belastingdienst ontstaat, de partij die als eerste geld ontvangt als er nog iets over blijft binnen de failliete boedel. 

Daarom hebben wij nog twee andere wegen proberen te bewandelen. 

De eerste was een rechtstreeks verzoek bij de Belastingdienst voor teruggaaf van energiebelasting over het deel dat Anode als belastingplichtige heeft afgedragen aan de Belastingdienst in 2021. Omdat de reactie van de Belastingdienst negatief is, lijkt het ons niet verstandig om een actie uit te zetten onder 

al jullie leden om op eenzelfde wijze een verzoek te doen, dat per post gedaan moet worden in een grote envelop met meerdere bijlagen. De kans is namelijk heel groot dat al de leden die zouden meedoen aan een dergelijke actie exact dezelfde brief terug ontvangen met dezelfde conclusies. 

De tweede weg die wij probeerden te bewandelen is die via het indienen van een klacht bij de Nationale Ombudsman. Deze klacht is op 9 augustus ingediend, waarna wij op 13 september reactie ontvingen dat de klacht bij de Belastingdienst zelf ingediend moest worden. Daarom is dezelfde klacht op 22 september bij de Belastingdienst ingediend, die niet binnen de uiterlijke termijn van 6 weken heeft gereageerd op onze klacht. Dat laatste betekende dat wij terug konden naar de Nationale Ombudsman, die vervolgens de Belastingdienst gemaand heeft om alsnog met spoed de klacht in behandeling te nemen. Uiteindelijk ontvingen wij dinsdag 29 november de reactie van de Belastingdienst op onze klacht. Helaas betreft dit opnieuw dezelfde conclusie als in het begin van deze mail benoemd: de enige manier om de verrekening van energiebelasting plaats te laten vinden is via de curator van Anode Energie, waarbij de kans heel groot is dat het voordeel van jullie leden in de failliete boedel verdwijnt. 

De afhandeling van het faillissement loopt ondertussen nog altijd. De faillissements- en financiële verslagen zijn in te zien via de volgende link: Centraal Insolventieregister (rechtspraak.nl). Uit de laatste verslagen (17 november 2022) blijkt dat het saldo nog ca. €2,1 miljoen is, maar dat de Belastingdienst nog een claim van ca. €2,6 miljoen heeft liggen. Aangezien deze vordering van de Belastingdienst een ‘preferente vordering’ is, de Belastingdienst krijgt dus als eerste geld terug uit de failliete boedel, is de kans nihil dat jullie leden ooit nog iets terug zullen zien van de te verreken energiebelasting over 2021. 

Bovenstaande informatie kunnen jullie eventueel delen met jullie leden. Het is aan een lid zelf of hij/zij nog een vordering bij de curator wil indienen op basis van de ledenverklaring die jullie als coöperaties voor het lid hebben ontvangen in maart 2022. Nogmaals, mocht een lid dit doen dan valt dit onder een vordering als concurrent crediteur en op basis van de laatste faillissementsgegevens is de kans zeer klein dat concurrente crediteuren nog een vordering uit de failliete boedel uitgekeerd krijgen.’ 

Tot zover onze informatie omtrent het faillissement van Anode. 

Belastingaangifte 

Het is weer tijd voor de belastingaangifte. Maar hoe zit het daarin met je deelname in een postcoderoosproject waarbij je lid wordt van een coöperatie en investeert in een gezamenlijk project voor opwekking van duurzame energie? Voor deze investering krijg je een aandeel in het (eigen) vermogen van de coöperatie, vaak aangeduid als ledenrekening, of certificaten. Maar hoe kijkt de belastingdienst hier naar? 

Voor een particulier die meedoet in een PCR-project van een coöperatie, zijn er voor de inkomstenbelasting twee mogelijke gevolgen: 

1: Je deelname in de coöperatie valt in box 3 (inkomsten uit sparen en beleggen) 

Dit zal voor de meeste leden het geval zijn. De waarde van je certificaten op peildatum 1-1-2022 moet worden opgegeven in box 3 onder beleggingen. Iedere belastingplichtige heeft een heffingsvrij vermogen in box 3 van € 50.650; fiscale partners hebben samen een vrijstelling van € 101.300. 

Voor de leden van onze coöperatie hebben wij de cijfers uiteengezet. De op te geven waarde per certificaat per 1-1-2022 is als volgt: 

Postcoderoosproject 1: 

Ledenkapitaal per 1-1-2022: € 121.430,61 

Aantal uitgegeven certificaten: 529 

Waarde per certificaat: € 229,55 

Postcoderoosproject 2: 

Ledenkapitaal per 1-1-2022: € 123.586,42 

Aantal uitgegeven certificaten: 521 

Waarde per certificaat: € 237,21 

óf 

2: Je deelname in de coöperatie vormt een aanmerkelijk belang (meer dan 5%) en valt in box 2 

Voor de inkomstenbelasting is sprake van een aanmerkelijk belang wanneer deelname recht geeft op: 

– Tenminste 5% van de jaarwinst van de coöperatie; 

– Tenminste 5% van het liquidatieoverschot; 

– Tenminste 5% van de stemmen bij de algemene ledenvergadering 

 

In deze gevallen dient de deelname in box 2 te worden aangeven in de aangifte inkomstenbelasting. Dit heeft tot gevolg dat over de inkomsten uit de coöperatie, 26,9% box 2 heffing verschuldigd is. 

Maar belasting wordt pas geheven als er sprake is van een zogenoemd regulier voordeel na aftrek van de kosten. Bij dit reguliere voordeel gaat het dan om uitgekeerde winst (in dit geval de netto opbrengst uit verkoop van de opgewekte stroom) door de coöperatie aan haar leden, niet om de teruggaaf energiebelasting. 

Zonnepanelen op andermans dak vallen dus in box 3 en in uitzonderlijke gevallen in box 2 van je belastingaangifte. Heb je (ook) panelen op je eigen dak? Die hoef je niet op te geven. 

Algemene ledenvergadering over 2022 

Op maandag 17 april 2023 wordt de Algemene Ledenvergadering over 2022 gehouden. U bent van harte welkom bij Café Restaurant de Lindeboom, Kottenseweg 152 in Winterswijk-Brinkheurne. Aanvang: 20:00 uur. 

Graag zien we uw aanmelding tegemoet via . 

Nieuwe bestuursleden 

Om een stabiel bestuur en continue doorstroming te bevorderen, zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden voor onze coöperatie. Lijkt je dit wat, meld je dan bij één van ons. Ook zijn we natuurlijk bereid om jullie vragen te beantwoorden. 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Coöperatie Energieke Buurtschappen U.A.