Nieuwsbrief najaar 2022

okt 7, 2022 | Nieuws

De SCE-subsidieregeling, hoe werkt het? 

SCE staat voor Subsidie Coöperatieve Energieopwekking. Het is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat subsidie wordt uitgekeerd in de vorm van een bedrag per geproduceerde kWh (dus niet meer afhankelijk van uw eigen stroomverbruik). De coöperatie ontvangt deze subsidie en betaalt deze uit aan de leden. Elk project krijgt een ander subsidiebedrag per geproduceerde kWh, afhankelijk van het startjaar en inkomsten uit stroomverkoop. 

De inkomsten uit de verkoop van elektriciteit zijn in de basis voor de coöperatie. Van deze inkomsten betalen we alle kosten die we als coöperatie maken (verzekeringen, software, lidmaatschappen, vergaderkosten, onderhoud van installaties etc.) Als deze inkomsten meer zijn dan de kosten die we maken als coöperatie, houden we batig saldo over. Dit wordt verdeeld over alle certificaten van de coöperatie. 

Tussentijdse uitkering batig saldo 

Als coöperatie ontvangen wij de laatste maanden een steeds hogere vergoeding over de door ons opgewekte groene stroom. Dit zorgt ervoor dat ons banksaldo elke maand verder stijgt. Op de ALV afgelopen juli hebben we al besloten om €20,- per certificaat uit te keren. Er waren toen 1050 certificaten (PCR-1 en PCR-2) en dus hebben we in totaal €21.000,- uitgekeerd (9 oktober 2022). 

Op dit moment hebben we ruim voldoende in kas om opnieuw een tussentijdse uitkering te doen. Als bestuur hebben we dit berekend en besloten om €50,- per certificaat uit te keren (1050 * 50 = €52.500,-). U kunt deze uitkering op korte termijn tegemoet zien op het bij ons bekende bankrekeningnummer. 

Maatschappelijk doel 

Op de ALV van afgelopen zomer hebben Rob Toebes en Dienke Nijboer een maatschappelijk doel voorgesteld. Het idee is ondersteuning te bieden aan mensen die lijden onder energiearmoede. Via de voedselbank zijn energiebesparende hulpmiddelen voor in huis verspreid, zoals warme dekens en lampen. 

We zijn steeds op zoek naar relevante maatschappelijke doelen waaraan we de jaarlijkse €500,- per PCR-project kunnen besteden. Besluiten over deze bestemmingen vinden steeds plaats tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Stuur uw voorstellen naar . 

Energierekening 

Heeft u op dit moment moeite met het betalen van de (energie)rekening? Wilt u weten of u of iemand in uw omgeving in aanmerking komt voor de energietoeslag van €1300,-? Neem dan contact op met het sociaal team van de gemeente en/of zoek op de website van de gemeente Winterswijk. 

Status PCR-3 – De Prijshamer en BCS Kotten 

Inmiddels zijn er meer dan voldoende inschrijvingen voor de certificaten om het project door te laten gaan. De SCE subsidie is afgelopen zomer al toegekend. We hebben echter de grootste moeite om aan de voorwaarde van 50 unieke adressen te komen voor de provinciale subsidie van 20% op de investering. Het gaat hier om €20.000,- en dat willen we niet laten liggen. 

De stand op dit moment is rond de 45 adressen en hierbij de oproep aan de bestaande leden of u dit project wilt steunen, mits nog niet ingeschreven, door u in te schrijven als donateur voor €50,- of mee te doen met één of enkele certificaten à €50,-. 

Verder: 

– Liander heeft van de coöperatie opdracht gekregen om de aansluiting te maken. 

– We zullen binnenkort de Ledenovereenkomsten sturen ter ondertekening. Als deze terug zijn, gaan we de facturen uitsturen. 

– Zodra de leden het geld gestort hebben, kunnen we de firma Huls de opdracht geven voor plaatsing van de installaties. 

 

Meer informatie over beide daken vindt u in de informatiebrochures. 

Zonneweides 

Er is een business case gemaakt voor twee zonneweides in Miste en Kotten. Omdat deze projecten financieel gezien veel groter zijn dan de zonnedaken, is besloten hiervoor een aparte coöperatie op te richten. Deze nieuwe coöperatie is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Heeftt u hierin interesse? Neem dan contact met ons op. 

Nieuwjaarsborrel 

In het nieuwe jaar staat een nieuwjaarsborrel op de planning voor alle huidige en nieuwe leden. Deze is op donderdag 12 januari 2023 om 20:00 uur bij de Lindeboom. Aanmelden kan via . 

Wij wensen u allen prettige feestdagen en we zien elkaar in 2023. 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Coöperatie Energieke Buurtschappen U.A.