Duurzame en lokaal geproduceerde energie:

voór en door Winterswijkers

Coöperatie Energieke Buurt­schap­pen wil sa­men met jou aan de slag om duur­zame ener­gie te pro­du­ceren en daar samen van te pro­fi­teren.

Minimaal rendement

4,5%

Lopende projecten

De coöperatie heeft twee nieuwe dakeigenaren bereid gevonden om hun daken beschikbaar te stellen voor een collectieve zonne-installatie. Jij kunt meedoen en meeprofiteren!

Binnenkort

Postcoderoos

Een zogenaamde postcoderoos bestaat uit een centraal 4-cijferig postcodegebied (bijv. 7101), kortom de kern, en alle aangrenzende 4-cijferige postcodegebieden, kortom de rozebladeren.

CEB is altijd op zoek naar ge­schikte da­ken voor een volgend post­­code­­roos project. Bij voor­keur daken die een zuid – of een oost/­west ligging hebben. CEB komt graag in contact met eige­naren die voor de e­nergie­­transi­tie en de ge­­meen­­schap iets willen be­­tekenen. Neem contact op met één van de bestuurs­leden of vul het contact­formulier in.

Nieuwsbrief voorjaar 2023

Beste leden,  Anode  Als Coöperatie ontvingen wij recent dit bericht van Agem over de afhandeling van het faillissement van Anode.  ‘Wij zijn nog altijd aan het zoeken naar een...

Nieuwsbrief najaar 2022

De SCE-subsidieregeling, hoe werkt het?  SCE staat voor Subsidie Coöperatieve Energieopwekking. Het is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat subsidie wordt uitgekeerd in de...

Coöperatie Energieke Buurtschappen wil samen met jou aan de slag om duurzame energie te produceren en daar samen van te profiteren. Duurzame en lokaal geproduceerde energie: vóór en door Winterswijkers. De coöperatie heeft inmiddels vijf collectieve zonnedaken gerealiseerd met ruim 60 Winterswijkers.

Doe mee!

Schrijf je vrijblijvend in.

Veel gestelde vragen

Gevorderden

Waarop is de prijs van een certificaat gebaseerd?

De prijs is gebaseerd op alle kosten die gemaakt moeten worden om het aanvangsbedrag van de investering te kunnen dekken. We gaan hierbij uit van investering in de zonnepaneleninstallatie, en bijkomende kosten voor de coöperatie voor de installatie, aansluitkosten en organisatiekosten. Dankzij provinciale subsidie en een bijdrage van Agem kunnen we de richtprijs van één certificaat (= 1 zonnepaneel) van € 250 aanhouden. Hierin is ook rekening gehouden met een post onvoorzien. Blijft dat geld over, dan kunnen de leden van de coöperatie bepalen wat daarmee gebeurt. De exacte berekening vindt u t.z.t. in de business case.

Kan ik meedoen als ik zelf al zonnepanelen heb (of nog wil)?

Ja dat kan. Wel zult u rekening moeten houden met het maximum aantal certificaten dat u wilt kopen. Het is financieel niet verstandig om meer certificaten te kopen dan het verschil tussen uw eigen elektriciteitsgebruik en de door uw eigen panelen geproduceerde elektriciteit.

Ik wil graag zien wat ik aan elektriciteit produceer, kan dat wel?
Ja, de opbrengst van de zonnepanelen wordt continue bijgehouden. We zullen t.z.t. proberen om de energieproductie real time op deze website te publiceren. Daarnaast zullen we elk jaar de productie per certificaat (paneel) bekend maken. Indien je overstapt naar Agem zal het energiecontract (vrijwel) gelijk lopen met een productiejaar van je zonnepanelen. Je kunt hierdoor heel eenvoudig berekenen welk deel van je energiegebruik afkomstig is van jouw zonnepanelen.
Kunnen ondernemers ook meedoen met dit project?

Ja, ondernemers kunnen meedoen (alleen natuurlijke personen, geen rechtspersonen). De korting op de energiebelasting wordt dan met de energierekening van de ondernemer verrekend.

Beginners

Waarom zou ik meedoen?

Je doet mee om drie redenen: je vindt duurzame energie belangrijk, je wilt regionale initiatieven stimuleren (via Agem krijg je Achterhoekse energie) en je wilt samen met de andere deelnemers profiteren van de provinciale subsidie en de maandelijkse korting op de energiebelasting.

Hoe verdien ik mijn investering terug?

Je investeert ongeveer € 250 per certificaat (1 paneel). De energie die dat paneel produceert verkoopt de coöperatie aan Agem. Dit levert echter minder op dan je denkt: zo’n € 0,04 per kWh (Eén zonnepaneel levert op een zonnige dag ongeveer 1,3 kWh). Dit lijkt weinig, maar dat komt omdat je energierekening thuis vooral bestaat uit BTW (ca. € 0,035) en energiebelasting (ca. € 0,12). De meeste zonne-coöperaties keren de opbrengsten daarom niet eens (volledig) uit aan haar leden, maar kiezen voor een maatschappelijke/educatieve bijdrage binnen haar gemeenschap.
Het werkelijke voordeel zit in de provinciale subsidie op dit soort projecten, waardoor je het certificaat (paneel) relatief goedkoop kunt aanschaffen én doordat je een korting op je energiebelasting krijgt. Hiervoor hoef je niets te doen: je energierekening valt aan het einde van het jaar gewoon goedkoper uit.

Wat is mijn terugverdientijd?

Er is door Agem een business case gemaakt die heeft uitgerekend dat de terugverdientijd ongeveer 7 á 8 jaar is. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat wordt uitgegaan van de situatie dat de elektriciteitstarieven van Agem ongeveer gelijk zijn als de tarieven van andere energieleveranciers. Deze aanname gaat op als je niet vaak wisselt van energieleverancier. Als je jaarlijks “shopt” dan heb je waarschijnlijk een lager tarief en valt jouw terugverdientijd minder gunstig uit.

Ik heb al groene stroom, waarom meedoen?

Groene stroom van de grote energieleveranciers kan ook afkomstig zijn uit de ouderwetse kolencentrales als hier biomassa wordt bijgemengd. Die biomassa kan bijvoorbeeld hout zijn uit tropische regenwouden. Ook wordt groene stroom vaak ingekocht uit het buitenland, waar het afkomstig kan zijn uit energie die vrijkomt bij waterkracht van leegstromende stuwmeren. Deze stuwmeren zijn vaak volgepompt in tijden van “windoverschot” en leveren uiteindelijk een laag rendement. Ons project levert een streekproduct. Het idee is dat onze eigen zonnepanelen duurzame elektriciteit produceren en dat die elektriciteit ook weer door ons zelf en onze buren in de Achterhoek afgenomen kan worden. Agem garandeert namelijk dat de elektriciteit die zij levert in de Achterhoek is opgewekt. Dit werkt met zogenaamde “Garanties Van Oorsprong” (GVO’s), zie hiervoor ook dit artikel.